Openingstijden & Prijzen


Entreegelden

Bij onze speeltuin betaalt u entree per bezoek,

Als u onze speeltuin vaak bezoekt kunt u ook een Lidmaatschap afsluiten

voor onbeperkte toegang gedurende het speeltuin seizoen (Pasen - Herfstvakantie).


Toegang per persoon per dag is € 1,00

Lidmaatschap van de speeltuin per gezin per seizoen is €20,00


Lidmaatschapsbedrag graag overmaken op rekeningnummer

NL87 RABO0161722709 ten name van Speeltuinvereniging St. Joseph.


Vermeld bij het elektronisch betalen uw naam,

straatnaam met huisnummer,

aantal kinderen en e-mailadres